Lakiasiaintoimisto varatuomari Kari Enkola


Riitaoikeudenkäynnit

Vahingonkorvaus- ja velkomus, työ- sekä asunto- ja kiinteistökauppariidat.

Rikosoikeudenkäynnit

Päämiehen edunvalvonta rikosasiassa. Erityisosaamisalueena talousrikosasiat.

Liikejuridiikka

Kotimainen sekä kansainvälinen sopimusoikeus ja liikejuridiikka.

Insolvenssioikeus

Konkurssit sekä yrityssaneeraukset ja verotarkastukset

Talousrikosasiat

Laaja kokemus päämiehen edunvalvonnasta laajojen talousrikosasioiden esitutkinnassa, syyteneuvotteluissa sekä oikeuskäsittelyssä.

Muut palvelut

Maa- ja metsätalousverotus sekä sukupolvenvaihdosten suunnittelu. 


Suomen Asianajajaliitto